1. Gyurokovicsné Bodnár Tímea    tanító, technika műveltségi terület,

alapfokú német nyelvvizsga

2.Mátyás Lajosné                         tanító, testnevelés szakkollégium,

középfokú német nyelvvizsga

3.Bellovics Ágnes                          tanító, természetismeret,

matematika műveltségiterület

középfokú német nyelvvizsga

német műveltségterület

4.Somorjainé Pados Edit                tanító, pedagógiai szakkollégium,

közoktatásvezető

5.Ammer Ildikó Krisztina                 biológia-technika ált. isk. tanár

6.Timárné Harmati Magdolna           ének-zene ált. isk. tanár, tanító,

technika szakkollégium

okleveles történelem tanár

7. Stégli Gabriella                        magyar szakos ált. isk. tanár

8.Szakácsné Berendiás Tünde        matematika-fizika ált. isk. tanár,

oktatás-informatikus

9 Kuminecz Edit                            kémia tanár

10.Domjánné Tamás Tímea             tanulásban akadályozottak

pedagógiája szakos gyógyped.tanár,

alapfokú eszperantó nyelvvizsga

11.Putics Endre                             földrajz-orosz szakos

középiskolai tanár

12.Romsics Gáborné                      tanító, közoktatás vezető,

kertész üzemmérnök

13. Nagy Judit                              igazgató helyettes, tanító, magyar

                                                   szakos tanár, fejlesztő pedagógus

14.Héjjas Margit                            tanító, matematika műveltségi

                                                    terület

15.Karlovics Andrea                       testnevelés szakos tanár

16.Nagy Tamás                             rajz szakos tanár                   

17.Krénuszné Szabó Adrienn          tanító, német tanár   

18. Horváth Péter                      testnevelés tanár

19. Horváthné Rácz Katalin              tanító 

20. Demeter Gabriella                     tanító                               

 

Asztali nézet